Books: 1 | Review: 0 | Avg rating: 3.8
Rate this author

Phạm Lữ Ân

3.8 of 5 Votes: 4
url
https://100booksminority.com/phm-l-n
website
 
About this author
Books by Phạm Lữ Ân
Nếu biết trăm năm là hữu hạn (2012)
language
English
3.8 of 5 Votes: 1
review 1: Mình vốn không thích tản văn - thích cái gì có bắt đầu và kết thúc, rõ ràng, logic (chắc đây là lí do lớn thích đọc trinh thám)Nhưng rồi không thích thì cũng phải hiểu rõ lí do vì sao mình không thích. 2 - sức ép dư luận quả là ghê gớm, kiểu ngta đang đọc gì mình cũng muốn có tiế...
Reviews
Write review
Review will shown on site after approval.
(Review will shown on site after approval)